Zakończone postępowania

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

ZP/PN/11/24/LSOFA /JOK Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz surowców farmaceutycznych Postępowanie unijne Części: 2, 3, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 44, 47, 59, 65, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96 2024-04-08 12:23
ZP/TP/09/24/LSL/JOK Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej na okres 24 miesięcy Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-08 14:55
ZP/TP/129/23/EI/JOK Świadczenie usług developerskich oraz Usług serwisu informatycznego w zakresie narzędzi OncoReports, OncoIndi i MedStream Designer, posiadanych przez Zamawiającego. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-23 13:08
ZP/TP/124/23/EI/TS Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2024-02-07 13:37
ZP/PN/106/23/LSPI/JOK Dostawa sprzętu medycznego oraz sukcesywna dostawa odczynników do analiz immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ dla Zakładu Patomorfologii I w podziale na 6 pakietów. Postępowanie unijne Części: 2 2024-02-02 14:49
ZP/PN/118/23/LSM/JOK Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) Wrocław, pl. Hirszfelda 12, oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCOPiH w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCOPiH w Jeleniej Górze, ul. M.K. Ogińskiego 6w okresie 12 m-cy. Postępowanie unijne Części: 1 2024-02-01 13:06
ZP/PN/106/23/LSPI/JOK Dostawa sprzętu medycznego oraz sukcesywna dostawa odczynników do analiz immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ dla Zakładu Patomorfologii I w podziale na 6 pakietów. Postępowanie unijne Części: 1, 3, 4, 5 2024-01-30 14:06
ZP/TP /122/23/LSL/JOK Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej na okres 24 miesięcy. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2024-01-17 08:26
ZP/PN/106/23/LSPI/JOK Dostawa sprzętu medycznego oraz sukcesywna dostawa odczynników do analiz immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ dla Zakładu Patomorfologii I w podziale na 6 pakietów. Postępowanie unijne Części: 6 2024-01-12 08:11

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa