Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 40  pokazuj  pozycji

ZP/TP/33/23/LCL/IK Dostawa kompletnego zestawu odczynników do typowania specyficzności HLA locus A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych i potencjalnych dawców szpiku wraz z dzierżawą analizatora Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-10 2023-03-21 11:00 --
ZP/TP/17/23/ET/JOK Świadczenie usług developerskich w zakresie obsługi wydruków, raportowania w systemie medycznym Zamawiającego (System CN) oraz Usług serwisu informatycznego, w tym usług developerskich w zakresie Systemu Raportowania dostarczonym przez Wykonawcę. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-03 2023-03-15 11:00 --
ZP/TP/29/23/LCH/JG Sukcesywna dostawa odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu wraz z dzierżawą analizatora do elektroferezy i immunofiksacji na żelach agarozowych na okres 36 miesięcy. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-02 2023-03-10 10:00 --
ZP/TP /24/23/LSOB/AW Sukcesywna dostawa oprzyrządowania wielorazowego dla anestezjologii Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-02 2023-03-10 10:00 --
ZP/TP/26/23/LSM/AW Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling, dla akceleratora terapeutycznego wraz z deinstalacją, demontażem i utylizacją istniejącego agregatu. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-01 2023-03-20 10:00 --
ZP/TP/14/23/ET/KK Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (dalej: Robót) podzielonych na 3 Etapy, w ramach których są realizowane 3 części zadania, związanych z wykonaniem modernizacji istniejącej instalacji tlenowej, zasilającej budynek szpitala Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu, z istniejącej tlenowni Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-22 2023-03-10 09:30 --
ZP/TP/11/23/DT/JK Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-21 2023-03-09 11:00 --
ZP/PN/7/23/LSL/JK Dostawa odczynników do badań immunochemicznych z dzierżawą urządzeń: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-17 2023-03-22 11:00 --
ZP/PN/15/23/LP/IK Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego z podziałem na 49 zadań Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-13 2023-03-16 11:00 --
ZP/TP/16/23/LSOD/JOK Usługi transportu sanitarnego krwi, materiałów krwiopochodnych, biologicznych, leków cytostatycznych, leków wraz z dokumentacją na terenie Wrocławia oraz poza jego granicami. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-10 2023-02-22 11:00 --
ZP/PN/2/23/LCH/JK Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i akcesoriów do oznaczania białek specyficznych w płynach ustrojowych wraz z dzierżawą nefelometru przez okres 36 miesięcy. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-08 2023-03-13 11:00 --
ZP/TP/10/23/HLA/IK Dostawa kompletnego zestawu odczynników do typowania specyficzności HLA locus A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych i potencjalnych dawców szpiku wraz z dzierżawą analizatora Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-07 2023-02-21 11:00 --
ZNAK SPRAWY ZP/TP/4/23/IP/TP świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia transportu sanitarnego pacjentów na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 4 zadania: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-06 2023-02-17 11:00 --
ZP/PN/6/23/ET/KK Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-03 2023-03-10 09:30 --
ZP/TP /13/23/LCM/JOK Sukcesywna dostawa testów PCR kompatybilnych z urządzeniem Genxpert którego Zamawiający jest właścicielem , przez okres 36 miesięcy , dla Zakładu Mikrobiologii DCOPiH. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-02 2023-02-15 11:00 --
ZP/TP/8/23/ET/KK Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-31 2023-02-10 09:30 --
ZP/TP/126/22/LZE/AWO Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling, dla akceleratora terapeutycznego wraz z deinstalacją, demontażem i utylizacją istniejącego agregatu. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-25 2023-02-08 10:00 --
ZP/TP/125/22/DT/AWO Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii z podziałem na 3 zadania Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-20 2023-01-30 10:00 --
ZP/PN/129/22/LSOB/AWO Sukcesywna dostawa oprzyrządowania wielorazowego z podziałem na 3 pakiety. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-16 2023-01-27 10:00 --
ZP/TP/3/23/EI/KK Świadczenie usług serwisowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-13 2023-01-27 09:30 --
ZP/PN/128/22/LSOFA/JHP Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz surowców farmaceutycznych z podziałem na 185 zadań Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-28 2023-02-06 10:00 --
ZP/PN/127/22/LSOFA/JHP Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki z podziałem na 104 zadań Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-28 2023-02-14 10:00 --
ZP/PN/124/22/EL/JOK Dostawa artykułów czystościowych, drobnego AGD, prześcieradeł jednorazowych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków do urządzeń dezynfekujących, wózków do sprzątania oraz pralnic i suszarek w podziale na 13 pakietów Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-23 2023-01-26 10:00 --
ZP/PN/115/22/LZF/JG Dostawa (wraz z instalacją, uruchomieniem, skonfigurowaniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) 4 szt. mammografów cyfrowych wraz z modernizacją pomieszczeń dla utworzenia Pracowni mammograficznych w 4 lokalizacjach: Lubań, Lwówek Śląski, Strzelin i Trzebnica Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-03-03 10:00 --
ZP/TP/121/22/LN/KK Dzierżawa na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu w ilości 270 sztuk, dla pacjentów DCOPiH, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-16 2022-12-27 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa