Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

ZP/BU/12/23/HZ/JOK Wynajem powierzchni magazynowej 150m2 do profesjonalnego przechowywania dokumentacji archiwizowanej przez DCOPiH, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków przechowywania zgodnie z przepisami prawa. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-26 12:00 --
ZP/BU/203/22/LPH/JOK Świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z transportem Wykonawcy lub na jego koszt wraz z nieodpłatnym udostępnieniem do użytkowania pojemników. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-15 2022-12-21 12:00 2023-01-17
ZP/BU/191/22/DT/AWO Dostawa oleju napędowego ON (spełniające wymogi jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz norm krajowych) do agregatów prądotwórczych Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-05 2022-12-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa