Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

ZP/TP/23/24/LA/TS Dostawa sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, ul. Grabiszyńska 105 i ul. Hirszfelda 12 we Wrocławiu z podziałem na 6 pakietów Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-05 2024-04-19 10:00 --
ZP/TP/29/24/ET/TS Dostawa urządzeń do ustabilizowania napięcia zasilającego dwa akceleratory TrueBeam firmy Varian, każdy o mocy ciągłej 48kVA działające w Filii Zakładu Radioterapii DCOPiH w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza 5, oraz adaptacja pomieszczeń dla tych urządzeń (z uprzednim wykonaniem i zatwierdzeniem projektu wykonawczego), a następnie montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-10 2024-04-22 10:00 --
ZP/PN/22/24/LA/JG Dostawa (wraz z instalacją, uruchomieniem, skonfigurowaniem oraz instruktażem stanowiskowym pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) aparatu USG z funkcją biopsji fuzyjnej prostaty dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w lokalizacji przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu; postępowanie znak: ZP/PN/22/24/LA/JG. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-25 2024-04-23 10:00 --
ZP/TP/8/24/ET/TP Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii: we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w budynku Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek przy ul. Fieldorfa 6 oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-05 2024-04-23 11:30 --
ZP/PN/06/24/EI /JOK Dostawa systemu do zarządzania badaniami wraz ze sprzętem serwerowym, wdrożeniem, migracją danych i szkoleniami na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-14 2024-04-24 10:00 --
ZP/PN/15/24/LSP/TP Sukcesywna dostawa odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro do dwóch lokalizacji (Plac Hirszfelda i ulica Grabiszyńska) do zakładów patomorfologii z podziałem na pakiety Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-13 2024-04-30 11:30 --
ZP/PN/26/24/LSD/JHP Dzierżawa 1 szt. systemu do biopsji piersi pod kontrolą USG, MGR oraz rezonansem wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych do biopsji. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-10 2024-05-10 10:00 --
ZP/PN/19/24/EL/JK Dostawa artykułów czystościowych, drobnego sprzętu AGD, prześcieradeł jednorazowych, ręczników papierowych, papieru toaletowego z podziałem na pakiety. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-12 2024-05-13 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa