Lista postępowań PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

ZP/TP/20/23/LSF/JG Sukcesywna dostawa masek do radioterapii, masek do stereotaksji oraz bolusów termoplastycznych i bolusów żelowych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z podziałem na 4 pakiety. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-15 2023-03-23 10:00 --
ZP/TP/21/23/SZ/JU dostawa artykułów sypkich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego koszt. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-20 2023-03-28 11:30 --
ZP/PN/18/23/LSOFA/JHP Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1- 18F CHOLINA Zadanie nr 2- Flucuclovinum (18F) Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-21 2023-03-29 10:00 --
ZP/TP/28/23/EL/IK Dostawa artykułów biurowych i artykułów papierniczych z podziałem na 2 pakiety Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-20 2023-03-30 11:00 --
ZP/TP/22/23/SZ/JU sukcesywne dostawy warzyw i owoców transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-21 2023-03-30 11:30 --
ZP/TP/23/23/SZ/JU dostawa świeżych i odpowiedniej jakości wędlin, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-22 2023-03-30 11:30 --
Postępowanie znak: ZP/PN/12/23/LSZ/TP Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem rezonansu magnetycznego z wyposażeniem w module kontenerowym oraz wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych związanych z jego posadowieniem na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, przy ulicy Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-03 2023-04-06 11:00 --
ZP/PN/25/23/LSP/AW Sukcesywna dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów do analiz immunohistochemicznych wraz z przeciwciałami i systemem detekcji, oraz dzierżawą laboratoryjnego systemu do otrzymywania ultra czystej wody i klimatyzatora, dzierżawa aparatu do oznaczeń histochemicznych wraz z odczynnikami, zakup skanera - 6 pakietów. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-22 2023-04-17 10:00 --
Postępowanie znak: ZP/PN/34/23/LSM/TP Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPIH), pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCOPIH w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCOPIH w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-21 2023-04-24 11:00 --
Postępowanie znak: ZP/PN/5/23/IP/TP świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia transportu sanitarnego pacjentów na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 4 zadania Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-21 2023-04-26 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa