Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 86  pokazuj  pozycji

ZP/BU/66/24/ET/KK Serwis separatora ścieków, zainstalowanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, na okres 36 m-cy. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-04-11 2024-04-17 09:50 --
ZP/BU/68/24/EI/AW Dostawa subskrybcji rocznego wsparcia dla urządzeń FireWall PaloAlto PA-1410-2 szt. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-04-10 2024-04-16 12:00 --
ZP/BU/77/24/LSF/AW Świadczenie usługi wzorcowania zestawów dozymetrycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-28 2024-04-16 10:00 --
ZP/BU/70/24/EI/AW Odnowienie wsparcia dla oprogramowania ScreenConnect - 1 rok Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-03-21 2024-03-22 11:00 --
ZP/BU/69/24/ET/JU „Serwis i konserwacja stacji uzdatniania wody zainstalowanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz ul. Grabiszyńska 105, na okres 36 m-cy.’’ Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-21 2024-03-28 11:45 --
ZP/BU/63/24/LGS/AW DOSTAWA 6 TELEWIZORÓW LED 4 K UHD O PRZEKĄTNEJ 40-43 CALE Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-03-21 2024-03-26 09:00 --
ZP/BU/49/24/RB/TP usługa wsparcia merytorycznego/zatrudnienia badacza z doświadczeniem w projektach z zastosowaniem sztucznej inteligencji w projekcie #C005 Caidx; „Clinical Artificial Inteligence – based Diagnostics finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-20 2024-04-03 10:00 --
ZP/BU/29/24/LZF/AW Świadczenie usługi wzorcowania zestawów dozymetrycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-14 2024-03-20 09:00 --
ZP/BU/36/24/LGS/JK Wywóz nieczystości stałych z dwóch lokalizacji Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-12 2024-03-19 10:00 --
ZP/BU/52/24/ET/JU „Serwis i konserwacja stacji uzdatniania wody zainstalowanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz ul. Grabiszyńska 105, na okres 36 m-cy.’’ Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-06 2024-03-13 11:45 --
ZP/BU/39/24/EL/JK Na sukcesywną usługę druku (wraz z korektą graficzną wzorów) i dostawę zaproszeń, zgód oraz kopert profilaktycznych Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-04 2024-03-11 10:00 --
ZP/BU/41/24/LA/KK Dostawa defibrylatora klinicznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w ramach projektu: „Rozwój Działu Badań i Innowacji w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu poprzez rozwinięcie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”, nr projektu 2021/ABM/06/00001. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Dostawy 2024-03-04 2024-03-07 09:50 --
ZP/BU/26/24/ET/KK Przegląd sprzętu i systemów p. pożarowych rozmieszczonych w poszczególnych budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-13 2024-02-16 09:50 --
ZP/BU/24/24/LSA/JG Dostawa programów kontroli jakości w celu zapewnienia uczestnictwa w europejskich programach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów z podziałem na 2 pakiety. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-12 2024-02-16 00:00 --
ZP/BU/22/24/EL/KK Sukcesywna dostawa etykiet do worków na odpady, pościel i mopy wg specyfikacji Zamawiającego przez okres 12 miesięcy. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-08 2024-02-13 09:50 --
Znak sprawy: ZP/BU/9/24/ES/TP dostawa programu komputerowego służącego do automatycznego pobierania danych z Systemu Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZd (DiLO), dostawa programu komputerowego do przygotowywania zestawień realizacji kontraktu z systemu Portal świadczeniodawcy NFZ, dostawa modułu raportowego, serwis i aktualizacje dostarczonego oprogramowania, usługi związane z opracowaniem analiz i raportów Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-01-19 2024-01-29 11:00 --
ZP/BU/11/24/ET/TS Przegląd pogwarancyjny urządzeń do dezynfekcji biegu ciepłej wody użytkowej – generatorów dwutlenku chloru EUROCLEAN OXCL firmy EuroClean o numerach seryjnych 8091, 8139 i 16054 na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w okresie 24 m-cy Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-01-12 2024-01-19 10:00 --
ZP/BU/1/24/LSA/JK Sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii , Pulmonologii i Hematologii do oceny stężenia i jakości oraz izolacji kwasów nukleinowych dedykowane do aparatów Quantus i Maxwell Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-01-11 2024-01-18 10:00 --
ZP/BU/189/23/LA/AW Zapytanie Ofertowe o obsługę serwisową aparatu Genetic Analyzer 3130-4 nr ser 20357-035 przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą dwóch sztuk kapilar. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-01-05 2024-01-22 10:00 --
ZP/BU/240/23/EL/JU sukcesywna dostawa teczek na dokumentację pacjentów w kolorach wskazanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-21 2023-12-29 12:00 --
ZP/BU/290/23/EL/AW Jednorazowa dostawa zaproszeń mammograficznych i cytologicznych oraz kopert na badania profilaktyczne (wraz z uprzednią korektą graficzną załączonych wzorów do poprawnego wydruku i zaakceptowania jej przez Zamawiającego przed realizacją) z podziałem na 2 pakiety. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-20 2024-01-02 12:00 --
ZP/BU/276/23/ET/TS Dostawa oleju napędowego do agregatów prądotwórczych w lokalizacji DCOPiH. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-12 2023-12-20 10:00 --
ZP/BU/259/23/ET/KK Konserwacja i naprawa łącznic telefonicznych w DCOPiH we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-12-11 2023-12-14 11:50 --
ZP/BU/274/23/ET/TS Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych dla obiektów budowlanych wchodzących w skład DCOPIH we Wrocławiu, Legnicy oraz Jeleniej Górze i Obornikach Śląskich. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-12-07 2023-12-13 10:30 --
ZP/BU/261/23/ET/TS Przegląd pogwarancyjny urządzeń do dezynfekcji biegu ciepłej wody użytkowej – generatorów dwutlenku chloru EUROCLEAN OXCL firmy EuroClean o numerach seryjnych 8091, 8139 i 16054 na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w okresie 24 m-cy. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-12-05 2023-12-13 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa