Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-21 z 21  pokazuj  pozycji

ZP/BU/46/23/LPH/JK świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-03-17 2023-03-22 11:00 --
ZP/BU/41/23/LCM/JU Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-10 2023-03-16 12:00 --
ZP/BU/52/23/DT/KK Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uruchomienia postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj, budowy nowego budynku laboratorium molekularnego przy ul. Fieldorfa Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-03-06 2023-03-09 10:00 --
ZP/BU/43/23/LCM/JU Sukcesywna dostawa odczynników do diagnozowania infekcji Clostridioides difficille na 36 miesiący. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-06 2023-03-09 12:00 --
ZP/BU/28/23/DT/AW Przegląd sprzętu i systemu p. pożarowego w budynkach DCOPiH Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-02-17 2023-02-23 10:00 --
ZP/BU/25/23/DT/JK Opracowanie dokumentacji do uruchomienia postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj budowy nowego budynku laboratorium molekularnego przy ul. Fieldorfa o szacunkowej powierzchni 4500 m2. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-02-17 2023-02-21 11:00 --
ZP/BU/30/23/DT/AW Monitorowanie, oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-02-15 2023-02-21 10:00 --
ZP/BU/26/23/LA/IK Wykonywanie dwóch przeglądów technicznych, konserwacji, w okresie 24 miesięcy aparatu Genetic Analyzer znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-02-14 2023-02-20 10:00 --
ZP/BU/10/23/LCM/JU Sukcesywna dostawa odczynników do diagnozowania infekcji Clostridioides difficille na 36 miesiący Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-02-13 2023-02-20 10:00 --
ZP/BU/23/23IT/AW Dostawa programu komputerowego DILO oraz programu komputerowego do przygotowywania zestawień , dostawę modułu raportowego, serwis i aktualizacja dostarczonego oprogramowania oraz usługi związane z opracowaniem analiz i raportów Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Dostawy 2023-02-02 2023-02-07 10:00 --
ZP/BU212/22/ZKZ/JHP Sukcesywna dostawa produktów do mycia i dezynfekcji ciała i rąk, preparatów myjących i dezynfekcyjnych do endoskopów, sprzętu użytkowego, powierzchni i pomieszczeń z podziałem na 9 zadań. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-11 2023-01-18 10:00 --
ZP/BU/3/23/EI/JK Roczne przedłużenie wsparcia dla Umowy Serwisowej Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-05 2023-01-16 11:00 --
ZP/BU/212/22/LSM/AWO Zapytanie Ofertowe o wykonanie usługi naprawy mechanizmu napędu drzwi osłonowych, ochronnych radiologicznie, przesuwnych w Zakładzie Brachyterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-04 2023-01-24 10:00 --
ZP/BU/205/22/DT/AWO Dostawa oleju napędowego ON (spełniające wymogi jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz norm krajowych) do agregatów prądotwórczych z podziałem na 4 zadania: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-09 2022-12-13 10:00 --
ZP/BU/204/22/LA/JHP Dostawa kapnografów przezskórnych szt. 2 Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Dostawy 2022-12-08 2022-12-12 10:00 --
ZP/BU/193/22/EL/JOK Dostawa monitorów do przeglądów klinicznych – 4 szt. dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii – Wrocław , pl. Hirszfelda 12. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-02 2022-12-09 12:00 --
ZP/BU/173/22/NO/AWO Wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych i środowiskowych wymagane Ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tj. Dz.U. 2021r. poz. 1941) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z podziałem na 2 pakiety Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-23 2022-12-02 10:00 --
ZP/BU/188/22/LA/KK. dostawę aparatury laboratoryjnej z podziałem na 4 pakiety dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu w dwóch lokalizacjach: - ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu; - ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-21 2022-11-25 10:00 --
ZP/BU/158/22/DT/AWO Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej (SSWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemu oddymiania (SO) w budynku Zakładu Radioterapii– filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w Jeleniej Górze, przy ul.Ogińskiego 6 Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-21 2022-11-25 10:00 --
ZP/BU/187/22/EL/JOK Dostawę monitorów do przeglądów klinicznych – 4 szt. (do stacji lekarskiej MR przeznaczonej do opisu badań MR piersi) dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii – Wrocław , pl. Hirszfelda 12. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-21 2022-11-28 12:00 --
ZP/BU/185/22/LSL/AWO Dostawa materiałów kontrolnych i opracowanie wyników z certyfikatem uczestnictwa dla badań: OB, ocena wirtualna rozmazu krwi, ocena rozmazu krwi, ocena rozmazu szpiku kostnego, krew utajona w kale testem jakościowym, krew utajona w kale testem ilościowym, test ciążowy, antygen SARS-Co-2, białka płynu mózgowo-rdzeniowego, przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwciała antyfosflipidowe. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-15 2022-11-23 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa